www.detective-bg.com


Детективски услуги - детективска агенция Фокс България

Детективска агенция Фокс се занимава с дискретни детективски услуги 24 ч. в денонощието с изключително опитни детективи. Извършва частни и бизнес разследвания, включително разкриване изневери, издирване хора, намиране на длъжници, укриващи се, изчезнали, проучване на лица и фирми, фирмени разследвания, скрито наблюдение и др. детективски услуги.
Гарантира частен детектив Иванов, Управител на Фокс България - 0888 400 413


Предишна стр. Детективски услуги

Изневяра - разкриване и доказване| Разследване членове на семейството

Разкриване на изневяра и преди брачни разследвания
Подозрението в изневяра е значително психическо натоварване за всеки човек, което бързо може да бъде "свалено" с помощта на частен детектив / детективска агенция - независимо дали подозрението се потвърди или отрече. Дискретното разследване от detektivi пък е предпоставка за избягване на възникване на конфликтни ситуации "лице в лице".
Откритите от частен детектив факти и обстоятелства при разследването на изневярата могат да се ползват в един евентуален бракоразводен процес. Законодателството на Република България поставя в по-неизгодно положение виновния за разстройството на брака съпруг - по отношение на родителските права, имуществото, съдебните и адвокатски такси и разноски, наследяването и т.н. Наред с това е предвидена възможност да бъде отхвърлен иска за развод на виновния съпруг, стига изправния съпруг да иска да запази брака, както и да няма други пречки.

За разкриване на изневяра детективска агенция Фокс предлага
- Наблюдение, разкриване и документиране на изневери с възможност за използване на събраната информация в евентуален бракоразводен процес.
- Наблюдение и разкриване на факти във връзка с подозрително поведение на деца или други членове на семейството - алкохол, наркотици, хазарт
- Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване, предбрачно проучване или изграждане на друга връзка
- Откриване на неизвестни родственици по права и съребрена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и приятели
- Съдействие при възникнали проблеми във връзка с наследяване
- Документиране с цел представяне пред съда на случаи във връзка със Закона за защита срещу домашното насилие

Предбрачни разследвания | Предбрачно проучване

Детективски услуги в България
Имате съмнения за съпругата си или съпруга? Търсите доказателства, за да бъде развода във Ваша полза! Чудите се какъв/а е бил/а тя/той преди да се запознаете!?

Имате нужда от детектив! Ние сме Детективска агенция Фокс и сме 24ч. на разположение! Работим ДИСКРЕТНО

Корпоративно разследване - детективски услуги за фирми

Корпоративна сигурност
Имате нужда от детективски услуги - потърсете съдействието ни. Ние сме детективи с опит при корпоративните разследвания и всички други детективски услуги за лица и фирми.
Поверителността и дискретността на проведения разговор или разследване Ви е гарантирана от частен детектив Иван Иванов.
Обадете се на тел.: 0888 400 413 - detective

Детективска агенция Фокс - фирмени разследвания
Детективска агенция Фокс - детективски услуги
- проучване на лица и фирми – покупки, продажби и др. - проучване на съдружници, пасиви, активи и др.
- разследване на злоупотреби и кражби от служители
- откриване на произход на стоки
- събиране на информация по граждански и наказателни дела
- разследване на застрахователни измами
- консултации с частен детектив на фирми относно сигурността
- справки - биографични данни, адреси, месторабота, осигуряване на финансова информация

Фирмени проучвания
Фирмени проучвания
- Откриване на произхода на липси от фирмените наличности - вътрешна нелоялност
- Проучване на кандидати за работа и бизнес партньори
- Събиране на информация относно платежоспособността, търговската репутация и благонадеждността на фирми и физически лица
- Установяване и документиране на случаи на нелоялна конкуренция, недобросъвестни споразумения, нарушение на правото на търговска марка, на промишлен дизайн, на патенти, както и на интелектуална собственост
- Установяване и документиране на случаи на промишлен шпионаж и пробиви във фирмената сигурност
- Изучаване на търговския пазар и предоставяне на актуални данни, с цел по-ефективно пазарно представяне
- Консултации на фирми

Скрито наблюдение

Скрито наблюдение
Скритото наблюдение се прилага от частните детективи, за да може да се събере повече информация за определено лице - проучване на начин на живот, контакти, месторабота, или да се разкрият факти във връзка с подозрително поведение на деца или други членове на семейството (алкохол, хазарт или наркотици).
Екипът на детективска агенция Фокс за скрито наблюдение, инкогнито наблюдение, е изграден от бивши полицаи и военни, доказали своите умения за специални операции и разследвания при детективски услуги.

Частен детектив Фокс
Детективска агенция Фокс Ви гарантира професионални и надеждни резултати.

Обадете се на тел.: 08888 400 413

Справки за лица и фирми

Справки за лица и фирми
 • Събиране на сведения за гражданското състояние, поведението и постъпките на отделни лица.

 • Изясняване на биографични и други данни, характеризиращи отделни физически или юридически лица.

 • Събиране на данни за констатиране или доказване на факти, които са или могат да бъдат повод за конфликти между отделни физически или юридически лица или могат да бъдат използвани за преустановяване на тези конфликти.

 • Събиране на информация по граждански и наказателни дела.

GPS системи за проучване

GPS системи за проучване
Детективска агенция "Фокс" разполага със съвременна техника и ежегодно я обновява, за да може да предлага качествени детективски услуги на нашите клиенти:
- апаратура за откриване на скрити микрофони и камери в офиси, жилища и автомобили
- апаратура за блокиране на подслушвателни устройства
- разполагаме със съвременни програми за проверка на телефони и компютри, за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване
- GPS - предаватели
- сателитни връзки

Наблюдение, разкриване, доказване

Детективски услуги
Детективска агенция Фокс предлага детективски услуги за частни лица (наблюдение и разкриване на изневери, издирване на лица, събиране на данни и сведения за хора и събития, детективски услуги инкогнито), както и корпоративни детективски услуги като консултации на фирми, проучване на кандидати за работа, установяване и документиране на случаи на нелоялна конкуренция, изучаване на търговския пазар.

За оптимално изпълнение на поставените задачи, Фокс разполага с богата техническа база и значителен професионален опит. Не е за пренебрегване и широката мрежа от контакти, които е изградила агенцията в почти всички области на обществения живот

Техническо оборудване за детективи

GPS системи за проучване
Детективска агенция "Фокс" разполага с модерни системи за скрито аудио и видео наблюдение.
 • Системи за наблюдение чрез РС
 • Устройства за откриване на камери и микрофони
 • Устройства за аудио контрол в жилища, офис и автомобили
 • Високо качествено фото и видео апаратура
 • Устройства за ДПС контрол
 • Сателитни връзки
 • Блокиране на подслушвателни устройства и др. високо технологични системи.

Детективско оборудване

Детективски услуги


Тагове за детектив: детективи, детективски агенции, детективски услуги, частни детективи, детективска агенция, detektivi, частен детектив, разследване изневери, detective, детективско бюро, detektivska agencia, детективски, детективска, детективи цени, детективско, detectivi, изневяра, фирмени разследвания, проучване на лица, детективска агенция цени, проучване на бизнес партньори, проучване на кандидати за работа, izneveri, фирмена сигурност, мобилно наблюдение, корпоративни разследвания, детективи софи, детективи варна, детективи пловдив, детективи бургас, детективска агенция софия, детективска агенция варна, детективска агенция бургас, детективска агенция пловдив, детективско оборудване, шпионско оборудване, проучване на фирми, доказване, наблюдение, заснемане, видеонаблюдение, следене, проследяване

Издирване на лица - изчезнали, укриващи се, длъжници и др.

Детективски услуги в България
Издирване на хора

- Детективска агенция Фокс извършва издирване на укриващи се, безследно изчезнали, намиране на лица без постоянен адрес или безвестно отсъстващи лица.
- Издирване на биографични данни, дата на раждане, адреси, телефони, автомобили, месторабота, съдебно досие.
- Издирване на длъжници
Следваща Детективски услуги
ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ФОКС
Услуги - други - Детективски услуги - детективи и детективски агенции - частен детектив, детективско бюро